Překlad webových stránek do ruštiny

Překlad webových stránek do ruštiny

Mediální skupina ruMEDIA má bohaté zkušenosti v řešení složitých, občas i nestandardních úkolů, včetně lokalizace a překladu webových stránek z / do ruštiny v širokém tematickém rozsahu.
Komplexní překlad webových stránek a jejich lokalizace jsou zajišťovány překladateli, webovými designéry a programátory naší překladatelské agentury, a kromě překladu hlavního obsahu zahrnují:

 • Překlad textových prvků v rozhraní (menu, záhlaví, odkazy, popisy tlačítek, fórum, kniha návštěv atd.);
 • Překlad textových prvků v grafickém rozhraní stránek (ikony, grafická tlačítka menu, fotografie, bannery, grafika, loga, flash objekty atd.);
 • Převod zdrojového kódu (HTML kód, skripty, meta tagy atd.);
 • Přizpůsobeni přeloženého obsahu pro ruské vyhledávače;
 • Stylistickými úpravami překladu rodilým mluvčím;
 • Uspořádáním překladu pro zachování vzhledu, logiky a struktury původního zdroje.

Překladatelská agentura ruMEDIA poskytuje v rámci služby Překlad webových stránek další placenou službu SEO-optimalizace webové stránky se zaměřením na ruské a mezinárodní vyhledávače (Yandex, Google, Rambler, Mail.ru, Bing, Yahoo, apod.)
SEO-optimalizace je soubor úkonů zaměřených na podporu konkrétní webové stránky a její umístění na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávače tak, aby účinně upoutal pozornost cílové skupiny k textovému obsahu.

 • Co by ještě měli naši potenciální klienti vědět
  Služba Překlad webových stránek, kterou poskytuje naše překladatelská agentura, má dvě varianty:

  První varianta překladu stránek. - Naši překladatelé překládají pouze obsah zaslaný klientem (klient tedy musí poskytnout textový obsah svých webových stránek v elektronické podobě ve formátu doc, txt, pdf, html). V tomto případě je při výpočtu ceny překladu uplatňován standardní postup. Tato varianta je vhodná především pro klienty, kteří při rozvoji a údržbě svých webových stránek využívají pomoci externích odborníků, nebo analogickou práci vykonávají sami.

  Druhá varianta překladu stránek. - Agentura ruMEDIA kromě práce na stávajícím textovém obsahu pro klienta provádí další rozvoj a umístění nových stránek na jeho web, čímž klient dostane novou fungující sekci přeloženou z / do ruštiny. V tomto případě se cena služby vypočítává individuálně a závisí na vlastnostech CMS (Content Management stránky), a také na softwaru a internetové technologii, s jejichž pomocí byla webová stránka klienta vytvořena. Tato varianta je výhodnější v případě, že stránky klienta kromě překladu obsahu potřebují trvalou podporu a rozvoj.

  V mnoha případech je třeba obsah webové stránky přeložit rychle, často ze dne na den. Do této kategorie patří webové nástroje s často a pravidelně aktualizovaným obsahem (např. sloupec "Aktuality" na webových stránkách, recenze denního tisku nebo pravidelné zveřejňováni analytických materiálů).

  Naše překladatelská agentura poskytuje pohotovou podporu překladu těchto internetových stránek, tj. okamžitý překlad obsahu v den zadání objednávky nebo následující den. Klienti, kteří podepsali s agenturou ruMEDIA dlouhodobé smlouvy na odběr služeb pro urychlený překlad webu, mohou počítat s maximální pohotovostí a přednostním vyřízením své objednávky, jakož i se zvláštními cenami a slevami.
 • Proč překládat webové stránky do ruštiny?
  V dnešním světě se Internet stal jedním z nejdůležitějších prostředků pro prodej zboží a služeb, a stále více českých firem mají potřebu přeložit stránky do ruštiny. Především je to způsobeno čtyřmi faktory:

  1.Ruskojazyčná komunita je největší ze všech komunit cizinců žijících v České republice.
  2.Ročně navštěvuje Českou republiku více než 1 milion ruských turistů.
  3.Ruský jazyk je zařazen do TOP 10 nejvíce užívaných jazyků v globálním Internetu
  4.Vysoká solventnost rusky mluvících klientů.

  Výzkumy návštěvnosti webových stránek ukazují, že překlad stránek do mateřštiny návštěvníka zvyšuje dobu zobrazení stránky dvakrát, a možnost nákupu čtyřikrát. Drtivá většina návštěvníků zadává požadavky do vyhledávačů v jejich rodném jazyce.

  Nyní Internet je univerzálním prostředkem pro komunikace a sdílení informací na globální úrovni. Překlad webové stránky společnosti do cizího jazyka je relativně levný a účinný způsob propagace zboží a služeb u zahraničních zákazníků. Pro většinu firem, které nemají zastoupení v zahraničí, lokalizace je jediný dostupný způsob zprostředkování informace o sebe zahraničním zákazníkům. Podíl nakupování prostřednictvím internetu stále roste. To platí jak pro přímý prodej přes internet, tak pro hledání prodejce nebo dodavatele v vyhledávačích.

  V České republice webové stránky bývají nejčastěji překládané do angličtiny a němčiny. Často nestačí přeložit webovou stránku pouze do angličtiny. Návštěvníci z Ruska a zemí SNS jsou více ochotni číst web a využívat služeb v mateřském jazyce, jelikož stupeň znalosti cizích jazyků je tam velmi nízká.
 • Lokalizace je jedním z nejtěžších druhů překladů
  Jedním z druhů překladatelských služeb, který má některá specifika spojená s potřebou vkládat obsah na stránky, je lokalizace. Lokalizace je jedním z nejtěžších druhů překladů z několika důvodů.

  Za prvé, webová stránka je vizitkou společnosti. Proto jsou na kvalitu a styl překladu webových stránek uplatňována přísná měřítka. Aby překlad webových stránek neurážel oko vašich budoucích zahraničních partnerů, využíváme služeb rodilých mluvčích, tedy lidí, pro něž je ruština mateřským jazykem.

  Za druhé, překlad webových stránek je třeba obsahově uzpůsobit zvláštnostem ruské kultury. Zde je několik příkladů: formáty data a času, seznamy v abecedním pořadí, použití různých měrných systémů atd.

  Za třetí, kromě hlavního textu má webová stránka různé informační prvky (záhlaví stránek, menu, vložené textové soubory, interní odkazy, kódy webové stránky, meta tagy neviditelné pro uživatele webové stránky). Při překladu webové stránky je třeba mít na mysli požadavek přiměřeného rozložení textu na obrazovce (tj. maximální počet znaků v jednom řádku menu). Text má být rozvržen takovým způsobem, aby co nejvíce usnadňoval prohlížení a porozumění. Kromě toho se má vyznačovat lakonickou stručností a jistou mírou expresivity.

  A konečně, aby se vám investice vrátila, musí být vaše webové stránky optimalizovány pro vyhledávací systémy, tedy obsahovat určité procento klíčových slov. Optimalizace vyhledávání vyžaduje pečlivou volbu termínů a kontrolu nad frekvencí klíčových slov v přeloženém textu stránky. Tomuto požadavku věnujeme při své práci náležitou pozornost, takže v konečném výsledku překlad vašich webových stránek přitáhne cenné potenciální klienty.

  Usilujeme o vytvoření a zavedení uceleného souboru překladatelských a lokalizačních služeb do ruštiny, včetně hostingu přeložených webových stránek. Vše, co musíte udělat, je poslat nám odkaz na webové stránky, které mají být přeloženy. Pokud máte nainstalováný systém pro správu obsahu (CMS), pro urychlení procesu může být třeba proveden export databáze do aplikace Excel.

Formulář

- překlad a lokalizace webových stránek
- SEO-optimalizace a marketing

V případě zájmu o dané služby a pro výpočet ceny překladu, lokalizace a SEO optimalizace prosíme o označení v příslušných odstavcích požadovaného druhu práci.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše stránky (vyžadováno)

1. Způsoby poskytování materiálů pro překlad těchto stránek

 1.1. Zákazník poskytuje potřebný text pro překlad ve formátu textových souborů (doc, txt, xls)
 1.2. Text pro překlad hlavního obsahu překopírujeme z webových stránek zákazníka
 1.3. Překlad celkového obsahu webu
 1.4. Překlad některých stránek webu zákazníka

2. Způsoby poskytování hotové objednávky zákazníkovi

 2.1. Dodavatel poskytne zákazníkovi text ve formátů textových souborů (doc, txt, xls)
 2.2. Dodavatel vloží přeložený text na webové stránky zákazníka. V tomto případě zákazník musí poskytnout přihlašovací údaje pro dostup do administrativní části webových stránek zákazníka

3. SEO-optimalizace a marketing v ruském internetu

 3.1. Přizpůsobeni přeloženého obsahu pro ruské vyhledávače
 3.2. SEO-optimalizace webové stránky se zaměřením na ruské a mezinárodní vyhledávače (Yandex, Google, Rambler, Mail.ru, Bing, apod.)
 3.3. Indexace webových prezentací v ruských vyhledávačích
 3.4. Registrace webových prezentací ve specializovaných tématických katalozích, profesionálních portálech
 3.5. Provedení kampaní zaměřené kontextové reklamy v ruštině dle klíčových slov (systémy Yandex Direct, Google Adwords, Begun aj.)
 3.6. Příprava a umístění PR článků, anoncí, inzerátů do ruských informačních internetovych zdrojů, např. Yandex-news, Google-news, atd.

4. Reklamní služby

 4.1. Tvorba webových stránek v ruském jazyce
 4.2. Vytváření prezentace v ruském jazyce
 4.3. Umístění reklamních modulů a reklamních článků v ruských médiích
 4.4. Příprava propagačních materiálů v ruském jazyce (brožury, letáky atd.)

Vaše zpráva